De Akker

De Akker is een school waar Bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven. Gods woord en zijn liefde staan centraal in ons werk. Onze missie is ‘onderwijs te geven waardoor elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot het unieke wezen zoals God het heeft bedoeld’.


Door onze manier van lesgeven en omgaan met de kinderen, willen we Gods liefde uitstralen en doorgeven.
Onze kernwaarden zijn: liefde, transparantie, samenwerking en ontwikkeling.

Kennismaken

Contactgegevens

Trompetstraat 3, 2287 TK Rijswijk, Nederland
Provincie
Soort