De Halm

Kindcentrum De Halm
De Halm staat voor een betekenisvol aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Bij ons zijn kinderen van ouders met verschillende kerkelijke achtergronden van harte welkom. We bieden binnen ons gebouw naast kwalitatief goed onderwijs vanuit christelijke waarden en normen de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook is er de mogelijkheid  van dagopvang van 0 – 4 jarigen. Voor u als ouders een groot voordeel, dat u kinderen dan op één plek kunt onderbrengen op de momenten die voor u gewenst zijn. Voor de kinderen 0 – 4 jaar fijn, omdat ze spelenderwijs al kunnen wennen aan de sfeer en de gang van zaken in de school. 

Kennismaken

Contactgegevens

Wethouder Raamsstraat 1, 4286 BV Almkerk, Nederland
Provincie
Soort
IKC